Jak přidat své doporučení i s textem?
Přihlaste se, nahrajte své foto, po uložení se vraťte k fotografii a opatřete ji textem (napište místo a rok .
Děkujeme všem přispěvatelům