Dětský aqua club HOBIT

Telefon: +420377446941
E-mail: hobit@dac-hobit.cz
Web: www.dac-hobit.cz/

PLAVÁNÍ:
Vanové plavání - pro děti od ukončeného 3. měsíce věku. Plavecké lekce ve vaničkách vytvářejí pevný základ pro celoživotní pohyb dítěte ve vodě. Jsou základem pro vytvoření správných manipulačních schopností rodičů k dítěti ve vodním prostředí. Dítě získává skvělé podmínky k vytvoření si pozitivního vztahu k vodnímu prostředí.Vaničkové lekce jsou jednou za 14 dní, při vyšší potřebě lekcí se domlouváme individuálně s rodiči. Kurz trvá většinou tři měsíce.
Plaveme v samostatné vaně vždy jen instruktorka a rodina dítěte. Teplotu vody přispůsobujeme dítěti. Vodu neupravujeme. Doba plavání se odvíjí od věku a schopností dítěte max. 30 min.

Plavání rodičů a dětí od 12. měsíců do 2,5 let.

Samostatné plavání bez rodičů pro děti, které v Hobitu již kurzy absolvovaly s rodiči a chtějí dále pokračovat.

Plaveme ve vlastním bazénu s teplotou vody 30 st. Voda je upravovaná chlorovým vápnem a čištěna UV lampou.

CVIČENÍ:
Kojenci - cvičení od dokončeného 2. měsíce do doby než dítě začne samostatně lézt.

Lezení - určeno lezoucím dětem až po dobu počátků chůze.

Chodci - cvičení rodičů s dětmi.

Cvičení bez rodičů - pro nebojácné a samostatné děti od 2. roku.

Cvičení bez rodičů s angličtinou - cvičení probíhá se základními ang. slovíčky a povely pro děti od 2,5 roku.

Výtvarná dína - pro samostatné děti od 2,5 roku, které se chtějí výtvarně rozvíjet.

Miniškolka - pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 roku, kombinace pohybu a výtvarných prvků.

Školička - samostatný dopolední pobyt dětíod 2,5 roku, v kolektivu s pohádkou, výtvarkou i svačinkou.

Tělocvična Hobitu je velice dobře vybavená cvičebními prvky, nářadím a různým náčiním. Děti si během lekcí osvojí pohybové dovednosti, potrénují rovnováhu i akrobacii. Každou lekci pohyb doprovází říkanky a písničky.