Plzeňská teplárenská, a.s.

Telefon: +420377180111
E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
Web: www.plzenskateplarenska.cz

Plzeňská teplárenská je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 40.000 bytů v Plzni a velký počet komerčních, podnika