Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Navigovat Navigovat
+420 377 260 425
e-mail: faiferlikova@totemplzen.cz
web: www.totemplzen.cz

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolník přináší do zařízení, kam dochází „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem.