Základní škola Plzeň

Telefon: +420378028211
Web: www.zs1plzen.cz/

Škola je umístěna v klidném a zdravém prostředí v chráněné oblasti Boleveckých rybníků.
Naše škola je budována na pěti pilířích:
dětech
zaměstnancích (pedagogických a nepedagogických)
vedoucích pracovnících
rodičích
dalších partnerech (komunitě, společnosti)
Hlavním cílem školy je poskytovat takovou vzdělávací nabídku, která vnitřně motivuje všechny zúčastněné strany k tomu, aby se samy aktivně celoživotně vzdělávaly. Škola se svojí činností spolupodílí na stavění mostů mezi lidmi, na rozvíjení společenské a ekologické odpovědnosti, na podporování touhy dělat to, co je správné. Škola učí umění uchopit příležitosti a uskutečnit je ve spolupráci s ostatními a také odvaze kráčet do neznáma.

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
sídlo: Západní 1597/18, Bolevec, 323 00 Plzeň

vrátnice školy (7:40 - 15:00): 378 028 211
e-mailové spojení: 1zs@plzen.eu
webové stránky školy: www.zs1plzen.cz