Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU, Plzeň)
VZDĚLÁNÍ

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU, Plzeň)
Navigovat Navigovat Facebook

Sedláčkova 38, Plzen


Telefon: +420 377 635 001
E-mail: info-ff@ff.zcu.cz
Web: ff.zcu.cz

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je jednou z nejvýznamnějších filozofických fakult v České republice. Hlavní charakteristikou fakulty je mezioborový přístup, který umožňuje rozvoj tradičních i moderních oborů v rámci devíti kateder. Důraz na témata moderní a postmoderní společnosti vytváří z fakulty relevantní a uznávané akademické centrum, jež poskytuje svým studentů možnost získat kvalitní vzdělání i aktivní zapojení do společenského a vědeckého života. Mezi oblasti zaměření fakulty patří: antropologie a historie, archeologie, blízkovýchodní studia, cizí jazyky, filozofie, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie.Studijní oddělení FF ZČU:

Sedláčkova 38, 306 14, Plzeň
vedoucí studijního oddělení: Bc. Pavla Ludwigová (ludwigo@ff.zcu.cz, telefon 377635010)
úřední hodiny - pondělí 8-11, 13-17, středa 8-11, 13-15, čtvrtek 8-11, 13-15
web studijního oddělení: http://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni.htmlVedení FF ZČU:

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. - děkan
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. - proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - proděkan pro vědu
PhDr. David Šanc, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti a mobilitu studentů
Mgr. Lukáš Lenk - tajemníkAkademický senát FF

předseda: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
web senátu: http://ff.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/Katedry na fakultě:

-Katedra germanistiky a slavistiky (KAG)
-Katedra anglického jazyka a literatury (KAJ)
-Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KAP)
-Katedra archeologie (KAR)
-Katedra blízkovýchodních studií (KBS)
-Katedra filosofie (KFI)
-Katedra historických věd (KHV)
-Katedra románských jazyků (KRO)
-Katedra antropologie (KSA)
-Katedra sociologie (KSS)