Západočeská galerie v Plzni
KULTURA A UMĚNÍ

Západočeská galerie v Plzni
Navigovat Navigovat Facebook

Pražská 13, Plzen


Telefon: +420 377 908 523
E-mail: info@zpc-galerie.cz
Web: www.zpc-galerie.cz

Západočeská galerie v Plzni patří k významným galerijním institucím v České republice. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl a lze jej členit na několik celků:
• sbírka starého umění (14. – 18. století)
• sbírka umění 19. století
• sbírka umění přelomu 19. a 20. století
• česká moderna
• české umění 40. a 50. let
• české umění 60. let
• současné české umění
V rámci regionu, ale i v kontextu českého umění, hraje důležitou úlohu soubor regionálního umění 19. a 20. století, jehož významní představitelé jsou zařazeni do jednotlivých kapitol sbírkového fondu. Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století, k exkluzivním souborům patří například sbírka kubismu.

Západočeské galerii v Plzni však dosud chybí budova pro expozici sbírek. Ve středně velké výstavní síni Masné krámy (Pražská 18) a komorní výstavní síni „13“ (Pražská 13) galerie připravuje proměnné výstavy. V Masných krámech je vystaven vítězný návrh na projekt budovy Západočeské galerie v Plzni od autorů akad. arch. Ladislava Kuby, Ing. M.A. Tomáše Pilaře, Kuba & Pilař architekti, s.r.o.