Waldorf Plzeň
VZDĚLÁNÍ

Waldorf Plzeň
Navigovat Navigovat Facebook

Husova 1126/43, Plzen


Telefon: +420 374 14 14 14
E-mail: skola@skoladobromysl.cz
Web: www.skoladobromysl.cz/

...protože učit děti jde i jinak.
+ učení prožitkem
+ dva cizí jazyky
+ pochopení souvislostí
+ všeobecný rozvoj
+ týmová spolupráce
+ individuální přístup
+ rytmus a řád
+ slovní hodnocení
+ spolupráce s rodiči

Nabízíme kvalitní všestranné vzdělání, které dětem umožní plně rozvinout jejich potenciál.

Vzdělávací program Waldorfské školy Dobromysl je součástí školního vzdělávacího programu, který je koncipován dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT ČR.